Chính sách bảo mật này được viết để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn. Vì luật công nghệ và quyền riêng tư luôn thay đổi, đôi khi chúng tôi có thể cập nhật chính sách này. Nếu một thay đổi đáng kể được thực hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ đăng thông báo trên trang chủ của chúng tôi và trong trang quản trị. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi những thay đổi này được đăng, bạn đồng ý với sự sửa đổi các chính sách.

Bằng cách đăng ký bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi WPkit, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của WPkit. Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn với tư cách là người dùng dịch vụ (khách hàng) và WPkit.

Chúng tôi sẽ giữ Thông tin cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự tồn tại, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp cho phép và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập
Từ khách truy cập trang web WPkit, chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng, kết nối mạng và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin cá nhân khi bạn mua đăng ký hoặc thực hiện các yêu cầu khác đối với WPkit.
Từ người dùng trò chuyện ở mục hỗ trợ, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, thông tin về thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng, kết nối mạng và địa chỉ IP của bạn.
Từ người dùng diễn đàn, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và URL trang web của bạn.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để phục vụ tài khoản của bạn, nâng cao Dịch vụ của chúng tôi và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin này?
Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc đăng ký với chúng tôi bằng email, biểu mẫu web, tin nhắn, live chat hoặc đăng nội dung trên trang web của chúng tôi (bao gồm các bình luận, yêu cầu cập nhật sản phẩm). Chúng tôi cũng thu thập bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi.

Sử dụng Thông tin
WPkit có thể sử dụng và tiết lộ thông tin như được mô tả trong tài liệu này. Ngoài các mục đích sử dụng được mô tả trong tài liệu này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho các mục đích bao gồm thực hiện và quản lý đơn hàng, khảo sát sản phẩm, thanh toán và kiểm toán và các cách sử dụng tương tự khác. Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin phi cá nhân cho các mục đích hợp lý trong hoàn cảnh. Chúng tôi chỉ sử dụng các phương tiện hợp pháp và hợp pháp để thu thập thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin tổng hợp và Thông tin liên hệ kinh doanh theo những cách mà chúng tôi cho là phù hợp.

Trẻ em
Chúng tôi không cho phép những người từ mười ba tuổi trở xuống trở thành thành viên của trang web này. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Các liên kết trang web khác
Khi bạn nhấp vào một liên kết trên trang web này sẽ đưa bạn đến một trang web được điều hành bởi một công ty khác, bạn sẽ phải tuân theo các chính sách bảo mật trang web của công ty đó.

Thông tin liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ email [email protected]